Het team

Het team

De organisatie achter de VakantieBijbelWeek

Ook deze zomer organiseren wij weer een VakantieBijbelWeek in de eerste week van de zomervakantie, 9 t/m 12 juli. Wij starten met een openluchtdienst voor iedereen en er is drie ochtenden VakantieBijbelFeest voor de kinderen van de basisschool en de errste klas van het voortgezet onderwijs.

Wie zijn wij?

‘Wij’, dat zijn Joke Koppe, Dineke Pijpers, Petra v.d. Berg (Bouterse), Irma v.d. Vlies, Marlene van ’t Hoff, Jacoline Slabbekoorn Jennifer van Oostrom, Jessica Vermeulen en Janneke Stam. Wij komen uit verschillende kerken uit Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam; Hersteld Hervormde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en Protestantse Kerk Nederland. Wij vormen met elkaar een kernteam en starten in het voorjaar met de eerste voorbereidingen voor de VakantieBijbelWeek.

TEAM

Tijdens de VBW-dagen hebben we ook altijd veel hulp nodig. Het is gaaf dat we elk jaar weer veel mensen uit verschillende kerkelijke gemeenten mogen ontmoeten.

Wat is ons doel?

Het doel van de VBW is het evangelie bij zoveel mogelijk kinderen/tieners/volwassenen te brengen. Dat zij mogen horen van de grote liefde van God en Hem zullen volgen.

VakantieBijbelWeek 2017

Dit jaar wordt er ook een VBW georganiseerd. De eerste plannen zijn gemaakt, er is al meer over te lezen op onze site!

Medewerkers:

Het is bijzonder dat we het evangelisatiewerk in Schiedam met verschillende kerkelijke gemeenten kunnen ‘dragen’.

De verschillende kerkelijke gemeenten in Schiedam worden op de hoogte gebracht van de activiteiten rond de VBW.

Mocht u/je interesse hebben, dan kunt u/jij contact opnemen met Marlene van ’t Hoff via het mailadres: marlenevanthoff@gmail.com.

Wij zijn heel enthousiast, maar zijn ons er van bewust dat we afhankelijk zijn van de Zegen van de Here. Wilt u voor de VBW bidden?

U begrijpt dat er voor de organisatie veel geld nodig is (jaarlijks begroot op ongeveer €1.000,-). Mocht u een gift over willen maken dan kan dat op ons rekeningnummer NL77INGB0005240223, t.n.v. J.M. Koppe – vd Waal, o.v.v. VakantieBijbelWeek.

Hartelijke groet,

het VBW-team